Köpvillkor

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen, distansavtalslagen samt hemförsäljningslagen, vilket innebär att du som kund normalt har 14 dagars ångerrätt efter mottagandet av varan. 

Undantag av detta gäller dock vararor som tillverkas efter beställning och enligt kundens specifika önskemål, det vill säga ångerrätten enligt distansavtalslagen gäller ej måttbeställda produkter på www.glastorget.se.

Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida www.kov.se.

Priser

Alla priser är angivna i Svenska kronor (SEK) och inkluderar svensk moms om 25%.

Eventuella fraktkostnader, emballage, skatter, tullavgifter, fakturaavgift etc tillkommer vid beställning.

Ändringar

Glasteknik i Emmaboda AB förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter i priser och innehåll på webbsidan.

Vi förbehåller oss även rätten att löpande ändra priser, prisändringar efter lagd beställning kan ej åberopas.

Framställning

Glasteknik i Emmaboda AB kan inte garantera att bilder, illustrationer, färger och foton återger exakt utseende. Alla färger i samtliga motiv som visas på webbplatsen kan avvika mot verkligheten.

Fraktsätt

Vi levererar till utlämningsställe, hem- eller företagsadress beroende på val av leverantör. Vi samarbetar med bland annat Schenker, DHL och PostNord.

Beställningar kan även hämtas hos Glasteknik i Emmaboda AB. Kunden kan antingen få varan opackad eller packad i trälåda mot tilläggskostnad.

Efter att kund kvitterat ut sin vara tar vi inte längre på oss något ansvar för varan och det skick varan är i eller hur varan skall transporteras till kund.

Fraktpriser

Fraktpriser tillkommer.

Leveranstid

Leveranstid tid är normalt 1-3 veckor från beställningstillfället. Vissa produkter kan ta längre tid, kunden informeras då om detta i samband med sitt köp.

Fraktskador

Glasteknik i Emmaboda AB paketerar enligt gängse normer inom glasbranschen. Vi kan dock aldrig garantera att skador inte uppkommer på försändelserna.

Försändelserna ska alltid kontrolleras vid mottagande av köparen/beställaren, och denne ska direkt reklamera skador till fraktbolaget på plats. 

Tullkostnader

Leveranser till icke-EU-land kan innebära eventuella tullavgifter. Tullavgifter betalas av köparen.

Avbruten order

För beställningar av unika beställningsvaror kan detta normalt inte avbrytas. Köparen binder sig att fullfölja köpet efter beställning, då startad produktion inte kan avbrytas.

Ångerrätt

För produkter som är unika beställningsvaror gäller ej ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp eftersom varorna inte kan återsäljas till annan part.

Förbehåll

Glasteknik i Emmaboda AB´s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor.

Glasteknik i Emmaboda AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för skador som uppkommit i samband med upp och nermontering av våra produkter.

Glasteknik i Emmaboda AB är ej ersättningsskyldiga för direkta eller indirekta kostnader som köpare/beställare kan ha gentemot sig själv eller andra parter.

Glasteknik i Emmaboda AB tar inget ansvar för skador som kan uppstå på våra produkter i samband med kundens eller 3:e parts egen åverkan.

Ansvar vid fel

Om uppenbara fel i levererad produkt upptäcks innan produkten är monterad kan Glasteknik i Emmaboda AB ersätta felaktiga produkter mot att mottagaren returnerar den felaktiga produkten eller de delar som är felaktiga.

Alternativet är att mottagaren tar tydliga digitala bilder på den felaktiga produkten eller de delar som är felaktiga.

Inga ersättningsprodukter skickas utan att detta godkänts av Glasteknik i Emmaboda AB.

Felaktiga produkter kan ej ersättas mot betalning, uppenbara fel måste rapporteras till Glasteknik i Emmaboda AB inom 14 dagar från mottagandet av leverans.

Glasteknik i Emmaboda AB ersätter aldrig felaktiga produkter om produkterna är uppmonterade.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Glasteknik i Emmaboda AB’s egendom tills dess full betalning erlagts.

Betalningsalternativ

Betalning sker via Faktura

Force majeure – Oförutsedda avbrott, hinder mm.

Glasteknik i Emmaboda AB kan ej ställas till ansvar eller bli återbetalningsskyldig för beställda varor där försening orsakas av händelser och hinder utanför egen kontroll såsom eventuella driftsavbrott orsakade av sjukdom, datorfel, elavbrott eller andra åtgärder av restriktiv struktur, myndighetskontroll, force majeure, krig etc.

Felaktigheter i uppgifter

Glasteknik i Emmaboda AB ansvarar ej för eventuella felaktigheter i uppgifter lämnade av beställaren.

Kontrollera därför att beställningen är korrekt i samband med inskrivning av uppgifter, samt kontrollera det svarsmail som kommer till beställarens adress med kopia på beställningsuppgifterna.

Friskrivningsklausul

Glasteknik i Emmaboda AB förbehåller sig rätten att ändra köpevillkoren utan annonsering.

Uppdaterade köpevillkor ersätter tidigare köpevillkor, som ej kan åberopas.

Glasteknik i Emmaboda AB förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter.

Tvist

Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol.